Výstavy členov fotoklubu

Názov výstavy: Farebná ľudskosť
Autor: Jana Sviteková
Marec 2012
Miesto: Žilina
info