Portfolio

Monika Boďová (Šalgová)Makrofotografia zobrazuje svet tak, ako ho častokrát nie sme schopní vnímať a preto je pre mňa taká nevšedná a atraktívna.

www.monifoto.sk