O nás

Občianske združenie Fotoklub GAMA je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktore sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Vzniklo podľa zákona 4. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na 46 ročnú tradíciu a pôsobnost žilinského Fotoklubu GAMA, ktorý existoval v rokoch 1970 - 2012 na VŠD, dnešnej Žilinskej univerzite v Žiline ako študentská organizácia. Fotoklub GAMA založil v roku 1967 Tomáš Písecký.
– Členovia fotoklubu GAMA sa zúčastňujú aj medzinárodných výstav v zahraničí a prezentujú tam Slovensko, Žilinu a fotoklub GAMA.